Tekstgrootte

Commissie Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark


MONUMENTAAL, VERRASSEND EN IN BEWEGING

Info, Aanmelden & Vriend worden: Mail naar vriendengvapark@live.nl


Gijsbrecht van Aemstelpark natuurvriendelijker maken

amstelpark-plattegrond


Zaai mee voor vlinders en bijen!

Wat gaan we doen?

 • De oevers in het park worden ter hoogte van Cannenburg en het Eikenbos natuurvriendelijk gemaakt. Deze oevers bieden broed-, foerageer-, uittreed- en schuilplaatsen voor plant en dier, en verbeteren ook de waterkwaliteit.
 • De bestaande steile oevers wordt vergraven tot een flauw talud. Hiervoor zullen een aantal bomen  en heesters gesnoeid en gekapt worden. In de nabijheid van de oevers worden vruchtdragende bomen herplant. Op de oevers wordt bloemrijk gras ingezaaid en worden bloeiende oeverplanten aangeplant.
 • Als onderdeel van de ecologische verbinding tussen Amstelpark en het Amsterdamse bos, krijgt het park een meer insectenvriendelijk beheer. Zo wordt snoeihout op een aantal plekken verwerkt in ‘takkenrillen’ om dieren meer beschutting te geven en mag het gras op meerdere plekken in de toekomst langer groeien dan nu het geval is. Ook worden er voorjaarsbollen en stinzenplanten geplant en kruidenrijke zomen langs bosschages gezaaid om meer bijen en vlinders aan te trekken. En er zijn nestkasten voor vogels opgehangen. Voor vleermuizen laten we holle stammen van bomen staan.
 • Verder worden er grasvelden beter beloopbaar en minder drassig gemaakt, waardoor ze in de zomer als ligweide gebruikt kunnen worden.
 • Ook wordt er gewerkt aan het beter zichtbaar en toegankelijk maken van de toegangen van het park. Dit alles met behoud en herstel van het oorspronkelijke ontwerp van het park van landschapsarchitect Wim Boer.
 • Waar?

  Het park ligt langs de Van Nijenrodeweg, tussen de Amstelveenseweg en de Europaboulevard. Werkzaamheden vinden in het gehele park plaats, bekijk voor detailinformatie het voorlopig ontwerp.

  Wanneer?

  In het voorjaar worden de oevers aangelegd (graven, inzaaien en aanplanten). In de zomerperiode wordt er, als de temperatuur goed is en de grond niet te nat, gewerkt aan de grasvelden. Het plantwerk vindt vooral in de herfst en de wintermaanden plaats.

  Gijsbrecht van Aemstelpark in beeld

  amstelpark-lente


  Contact: Projectteam Groenimpuls Gijsbrecht van Aemstelpark, email: g.w.arentsen@amsterdam.nl
  Bezoekadres: Pr. Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam.
  Meer informatie https://www.amsterdam.nl/projecten/gijsbrecht/
  Download: Voorlopig ontwerp Gijbrecht van Aemstelpark (PDF, 12 MB)


Rijksmonumentenstatus voor De Eilanden van het Gijsbrecht van Aemstelpark

Op 5 mei 2016 om 12.45 uur wordt de Rijksmonumentenstatus van De Eilanden van het Gijsbrecht van Aemstelpark gevierd. Dit park vormt de groene verbinding tussen het Amstelpark en het Amsterdamse Bos. Centraal gelegen in het park liggen De Eilanden. Vorige jaar is hier De Levensboom onthuld en dit is de plek van het park om elkaar te ontmoeten. Om deze bijzondere status te vieren worden er voor de buurt speciale activiteiten door betrokken buurtbewoners georganiseerd.

Wij willen de vele mogelijkheden onder de aandacht brengen. Hiervoor is een programma georganiseerd voor alle leeftijdsgroepen. Het officiële gedeelte wordt verzorgd door Paul Slettenhaar (Bestuurscommissie Zuid) en Dr. N. van Hasselt. Er is gratis koffie met gebak na de inhuldiging.
Van 12.00 tot 15.00 uur is er de kindervrijmarkt en swingende muziek onder de Levensboom.
Voor de kinderen is er de ballonnenmodelleur en een workshop "Haken met plastic".
Om 13.00 uur vindt de Vrijheidslunch plaats (vooraf opgeven via: 5meilunch@kpnmail.nl » of via het Wocb, Telnr 020 644 99 36). Tot slot is er om 14.00 uur een roofvogeldemonstratie op De Eilanden.

Datum: 5 mei.
Tijd: 12.45 uur.

Meer informatie: Telnr 020 644 99 36
Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, tegenover het Gelderlandplein.


Monumentstatus voor stadspark Gijsbrecht van Aemstelpark

gva-park

GROOT NIEUWS: De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed heeft het Gijsbrecht van Aemstelpark de status van beschermd monument toegekend. Dit is nog geen definitief besluit maar dat lijkt nu nog slechts een kwestie van tijd.
Lees hieronder de brief van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed en het advies van de Raad voor Cultuur.


Brief Raad voor Cultuur aan Minister Bussemaker»

Aanwijzing Gijsbrecht van Aemstelpark als beschermd monument »


Overleg Medebeheer stadspark Gijsbrecht van Aemstelpark

Aan het Dagelijks Bestuur in Zuid
Postbus 74019
1070 BA AMSTERDAM

Amsterdam, 23 juni 2015
Onderwerp: Medebeheerplan stadspark Gijsbrecht van Aemstelpark

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
Nu er prettig overleg heeft plaatsgevonden met zowel de portefeuillehouder als de parkenmanager kunnen wij nader reageren op uw brief van 17 februari jl.

Allereerst melden wij u dat de Commissie op 2 juni jl. is ingesteld door de Wijkraad van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, een ANBI instelling met rechtspersoonlijkheid. Het Bestuur van de Commissie bestaat uit de volgende personen: Monique Disselhoff (Rijksmonumentenstatus, activiteiten, nieuwsbrief, voorzitter), Inge Boon (schoon, heel en veilig), Fieke Konijn (beplanting, kunst en cultuur) en Marjan Stoop (sport en bewegen).

Lees meer

Het aantal vrijwilligers en vrienden is nog niet stabiel maar groeit bij elke activiteit. Plannen wij een activiteit dan gaat deze in principe door. Continuïteit is voor een groot deel afhankelijk van de medewerking van de gemeente, maar wij gaan voor de lange termijn.

Wij hebben inmiddels diverse activiteiten georganiseerd in samenwerking met Marjolein Boterenbrood (Parkenspoor), IVN, Jizzbirding, de Gemeente en Dynamo. Een voorbeeld is een natuureducatieproject voor Ecokids en een wandeling met bewoners van een verzorgingshuis. Wij streven ook naar verbinding met Zone2Source (Amstelpark), Zuidas (groene loper) en Sportas.

Het door u in alinea 3 genoemde thema “gebruik van het park in relatie tot het motto van het park eetbaar park” is niet conform het door ons ingediende plan. Wij benoemen het profiel van het park als: Monumentaal, verrassend en in beweging. Er zijn wel enkele eetbare planten te vinden, maar de aanleg van moestuinen als Boeletuin en Zuiderkruid in het park is niet gewenst, ook niet door portefeuillehouder Slettenhaar.

Wij danken u voor uw aanbod van structureel overleg in de vorm van vergaderruimte, kennis en medewerking van het stadsdeel en het ondersteunen met kleine middelen. Tijdige informatie en communicatie over hetgeen in het GvA Park plaatsvindt of gaat plaatsvinden is voor ons ook van groot belang.

Tenslotte ontvangen wij graag een bomeninventarisatie. Een aantal jaar geleden stonden er nog 3.600 bomen in het park, merendeels van goede kwaliteit. De wijkers en bomen van slechte kwaliteit worden weggehaald waardoor er nu nog circa 2.000 stuks over zijn. Voor Buitenveldert/Zuidas zijn bomen zo belangrijk!

Wat betreft de aanvullende financiering voor enkele projecten door het Groeifonds Groen (3e alinea pagina 2) ontvangen wij graag nadere toelichting en overleg. Verder zouden wij graag enig budget willen aanvragen voor ons bewonersinitiatief/participatieproject.

Met vriendelijke groeten,
M. Disselhoff, I. Boon, M. Stoop, S. Konijn

Info, Aanmelden, Vriend worden: Mail naar vriendengvapark@live.nl

Minder


Hieronder vind u informatie over de Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark

 1. Medebeheerplan stadspark Gijsbrecht van Aemstelpark»
 2. Commissie Gijsbrecht van Aemstelpark - Monumentaal, verrassend en in beweging»
 3. Brief aan Bestuurscommissie Zuid voor medebeheer Gijsbrecht van Aemstelpark »
 4. Plan medebeheer Gijsbrecht van Aemstelpark »
 5. Informatie status monument Gijsbrecht van Aemstelpark»
 6. Historisch overzicht Gijsbrecht van Aemstelpark 1958-2015 »
Commissie Zorg

De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan.

Commissie Vrienden Gijsbrecht van Aemstelpark

Bewoners en bezoekers hebben zich in 2014 verenigd tot de Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark.

4 en 5 mei Comité

De medewerkers van het 4+5 mei comité van het Wijkopbouw-centrum verzorgen al enige jaren de 4 mei herdenking.

Commissie Ruimtelijke Ordening

ROWOC behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de ontwikkeling van de Zuidas.

Culturele Commissie

De Culturele Commissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die vanuit culturele en beroepsmatige achtergronden deel uitmaken van de commissie.