Tekstgrootte

Commissie Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark


MONUMENTAAL, VERRASSEND EN IN BEWEGING

Info, Aanmelden & Vriend worden: Mail naar vriendengvapark@live.nl


Agenda Juli en Augustus 2015

 • 1 juli, 14.15 uur: Ecokids ontdekken Twikkel.
 • 2 juli, 09.30 uur: Tweede overleg activiteiten op het Ontmoetingseiland.
 • 9 juli, 10.30 uur: Kunstroute door het groen.
 • 10 juli, 10.00 uur: Derde overleg activiteiten op het Ontmoetingseiland.
 • 12 juli, 12.00 uur: (Ontmoetingseiland) Het is het jaar van de bodem. Het bodemleven bevat 40% van onze biodiversiteit: denk aan een boom waarbij een even groot deel onder de grond bestaat. We gaan op stap met riek, schep, schepnet en loeps. Om te kijken naar wurmen, pissebedden, springstaartjes en ander ‘gespuis’. Daarbij vertelt Marjolijn Boterenbrood over de betekenis hiervan voor de grond voor onze zuurstof, de CO2, en de betekenis daarvan voor parken in de stad.
 • 24 juli, 09.00 uur: Overleg met de Parkenmanager
 • 29 juli, 5 augustus en 12 augustus van 14.00 tot 15.30 uur: Workshops voor kinderen van 6 tot 12 jaar - Schrijf je kind in voor de kinderworkshops "Sporen" door Mathilde van Beekhuizen in het kader van van het project "Park Sporen" van Marjolijn Boterenbrood (verzamelen bij het Rietveld Huis in het Amstelpark). Maximaal 12 kinderen. Opgeven via email:  marjolijn@werkspoor.org

  Door het Amstelpark lopen slingerpaadjes, treinsporen, olifantenpaadjes en achteraf weggetjes. Daar gaan we lopen om te kijken hoe dieren ook hun eigen weggetjes maken, holletjes en gangen onder de grond, terwijl plantenwortels hele vertakte stelsels maken. We gaan op grote vellen papier de wortels en diertjes uitvergroot natekenen alsof het de nieuwe paden van het park zijn. Zo kun je uiteindelijk de wortel gaan 'wandelen' of de weg lopen die een duizendpoot gaat. 

  Deze workshops maken deel uit van het project Sporen dat Marjolijn Boterenbrood gedurende het jaar ontwikkelt in het Amstelpark en Gijsbrecht van Aemstelpark, waarin ze het leven onder de grond in kaart brengt door middel van veldonderzoek, expert meetings, excursies en workshops en uiteindelijk het ontwerp van een kaart.
 • 1 Augustus: Start Vlindertelweekend.
 • 11 augustus: Parkenoverleg.
 • 26 augustus: Raadscommissie Infrastructuur over de Agenda Groen.Overleg Medebeheer stadspark Gijsbrecht van Aemstelpark

Aan het Dagelijks Bestuur in Zuid
Postbus 74019
1070 BA AMSTERDAM

Amsterdam, 23 juni 2015
Onderwerp: Medebeheerplan stadspark Gijsbrecht van Aemstelpark

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
Nu er prettig overleg heeft plaatsgevonden met zowel de portefeuillehouder als de parkenmanager kunnen wij nader reageren op uw brief van 17 februari jl.

Allereerst melden wij u dat de Commissie op 2 juni jl. is ingesteld door de Wijkraad van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, een ANBI instelling met rechtspersoonlijkheid. Het Bestuur van de Commissie bestaat uit de volgende personen: Monique Disselhoff (Rijksmonumentenstatus, activiteiten, nieuwsbrief, voorzitter), Inge Boon (schoon, heel en veilig), Fieke Konijn (beplanting, kunst en cultuur) en Marjan Stoop (sport en bewegen).

Lees meer

Het aantal vrijwilligers en vrienden is nog niet stabiel maar groeit bij elke activiteit. Plannen wij een activiteit dan gaat deze in principe door. Continuïteit is voor een groot deel afhankelijk van de medewerking van de gemeente, maar wij gaan voor de lange termijn.

Wij hebben inmiddels diverse activiteiten georganiseerd in samenwerking met Marjolein Boterenbrood (Parkenspoor), IVN, Jizzbirding, de Gemeente en Dynamo. Een voorbeeld is een natuureducatieproject voor Ecokids en een wandeling met bewoners van een verzorgingshuis. Wij streven ook naar verbinding met Zone2Source (Amstelpark), Zuidas (groene loper) en Sportas.

Het door u in alinea 3 genoemde thema “gebruik van het park in relatie tot het motto van het park eetbaar park” is niet conform het door ons ingediende plan. Wij benoemen het profiel van het park als: Monumentaal, verrassend en in beweging. Er zijn wel enkele eetbare planten te vinden, maar de aanleg van moestuinen als Boeletuin en Zuiderkruid in het park is niet gewenst, ook niet door portefeuillehouder Slettenhaar.

Wij danken u voor uw aanbod van structureel overleg in de vorm van vergaderruimte, kennis en medewerking van het stadsdeel en het ondersteunen met kleine middelen. Tijdige informatie en communicatie over hetgeen in het GvA Park plaatsvindt of gaat plaatsvinden is voor ons ook van groot belang.

Tenslotte ontvangen wij graag een bomeninventarisatie. Een aantal jaar geleden stonden er nog 3.600 bomen in het park, merendeels van goede kwaliteit. De wijkers en bomen van slechte kwaliteit worden weggehaald waardoor er nu nog circa 2.000 stuks over zijn. Voor Buitenveldert/Zuidas zijn bomen zo belangrijk!

Wat betreft de aanvullende financiering voor enkele projecten door het Groeifonds Groen (3e alinea pagina 2) ontvangen wij graag nadere toelichting en overleg. Verder zouden wij graag enig budget willen aanvragen voor ons bewonersinitiatief/participatieproject.

Met vriendelijke groeten,
M. Disselhoff, I. Boon, M. Stoop, S. Konijn

Info, Aanmelden, Vriend worden: Mail naar vriendengvapark@live.nl

Minder


Hieronder vind u informatie over de Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark

 1. Medebeheerplan stadspark Gijsbrecht van Aemstelpark»
 2. Commissie Gijsbrecht van Aemstelpark - Monumentaal, verrassend en in beweging»
 3. Brief aan Bestuurscommissie Zuid voor medebeheer Gijsbrecht van Aemstelpark »
 4. Plan medebeheer Gijsbrecht van Aemstelpark »
 5. Informatie status monument Gijsbrecht van Aemstelpark»
 6. Historisch overzicht Gijsbrecht van Aemstelpark 1958-2015 »
Commissie Zorg

De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan.

Commissie Vrienden Gijsbrecht van Aemstelpark

Bewoners en bezoekers hebben zich in 2014 verenigd tot de Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark.

4 en 5 mei Comité

De medewerkers van het 4+5 mei comité van het Wijkopbouw-centrum verzorgen al enige jaren de 4 mei herdenking.

Commissie Ruimtelijke Ordening

ROWOC behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de ontwikkeling van de Zuidas.

Culturele Commissie

De Culturele Commissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die vanuit culturele en beroepsmatige achtergronden deel uitmaken van de commissie.