Tekstgrootte

Jaarverslag 2016DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN

De Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert is op 28 augustus 1964 statutair opgericht.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 25 januari 2013.
De missie van Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert is als volgt geformuleerd:
Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) heeft doel het behartigen van de belangen van de bewonersen/of bewonersgroepen van de wijk Buitenveldert.

INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 41203272

fiscaal nummer: 2952087

Beloningsbeleid: CAO Welzijn
Bestuursleden zijn onbezoldigd

Download en/of bekijk hier het jaarverslag 2016 in PDF formaat »

Download en/of bekijk hier de jaarrekening 2016 in PDF formaat »

Amstelveenlijn- Bijeenkomst

De presentaties van de diverse sprekers zijn nu beschikbaar als download in PDF formaat.

Commissie Geluidsoverlast

De Commissie Geluidsoverlast Buitenveldert van het Wijk-opbouwcentrum werd begin van dit jaar ingesteld.

4 en 5 mei Comité

De medewerkers van het 4+5 mei comité van het Wijkopbouw-centrum verzorgen al enige jaren de 4 mei herdenking.

Commissie Ruimtelijke Ordening

ROWOC behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de ontwikkeling van de Zuidas.

Culturele Commissie

De Culturele Commissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die vanuit culturele en beroepsmatige achtergronden deel uitmaken van de commissie.