Tekstgrootte

4 en 5 mei Comité


amstelpark

De vrijwilligers van het 4 en 5 mei comité van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert verzorgen al enige jaren de 4 mei herdenking. Dit blijkt in een grote behoefte te voorzien.

De herdenking, die plaats heeft op het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark trekt ieder jaar een groeiend aantal mensen.

Hiernaast organiseert het comité samen met de culturele commissie het nu al traditioneel geworden Bevrijdingsbal. Een happening waar heel Buitenveldert voor uitloopt.

Kijkt u ook eens op de website van het Amsterdam 4+5 mei comité:
4en5meiamsterdam.nl

Gezien de toenemende belangstelling voor de herdenking is het comité dringend aan verjonging van zijn leden toe. Wij nodigen bewoners van onze wijk die de herdenking ook belangrijk vinden van harte uit zich aan te melden.

Commissie Zorg

De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan.

Commissie Vrienden Gijsbrecht van Aemstelpark

Bewoners en bezoekers hebben zich in 2014 verenigd tot de Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark.

4 en 5 mei Comité

De medewerkers van het 4+5 mei comité van het Wijkopbouw-centrum verzorgen al enige jaren de 4 mei herdenking.

Commissie Ruimtelijke Ordening

ROWOC behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de ontwikkeling van de Zuidas.

Culturele Commissie

De Culturele Commissie bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die vanuit culturele en beroepsmatige achtergronden deel uitmaken van de commissie.